UWAGA !!! od 05.07.2021 r. zmiana lokalizacji

PORADNI

MEDYCYNY PRACY

ul. Żeromskiego 22,

wejście od ulicy Komeńskiego

Zmienił się także telefon kontaktowy: (55) 230 42 29

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 22.01.2021 r. zawarł z Prezydentem Miasta Elbląg – Panem Witoldem Wróblewskim Umowę Nr DZiSS/4/2021, której przedmiotem jest przekazanie środków finansowych na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na sfinansowanie inwestycji:

„Budowa rampy transportowej dla potrzeb rozładunku materiałów, leków i wyrobów medycznych”

Całkowity koszt zadania wynosi 221 631,99 PLN – sfinansowany w 100 % ze środków dotacji przekazanej od Wojewody warmińsko-mazurskiego.

Termin wykonania rampy: do 16.08.2021 r.

      Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 21.06.2021 r. zawarł z firmą Intero Serwis Sp. z o. o Umowę Nr ZP/61/2021 na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie zewnętrznej windy szpitalnej.

Prace obejmują:

  1. Budowę zewnętrznego szybu windowego zgodnie z dokumentacją techniczną;
  2. Wykonanie niezbędnych instalacji, pomiarów instalacji wraz z protokołami badań i sprawdzeń;
  3. Dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego dźwigu osobowego.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 756 199,84 PLN – sfinansowany w 100 % ze środków własnych Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

      Budowa windy zewnętrznej  umożliwi dostęp i zapewni możliwość poruszania się po obiekcie szpitala przede wszystkim pacjentom.  Pozwoli im na bezpieczne przemieszczanie się między oddziałami placówki, ale także na dostęp do Szpitala z zewnątrz, ponieważ obecne dźwigi posiadają wyłącznie wejścia usytuowane wewnątrz budynku.

W dniu 25 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II, w związku z przejściem na emeryturę pożegnaliśmy Panią Ewę Miłosz – lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych.

    Pani doktor pracę zaczęła po uzyskaniu dyplomu lekarza od 01.11.1970 r. – do 30.11.1974 r. w Szpitalu Miejskim im. J. Gromkowskiego w Elblągu przy Żeromskiego 22, w oddziale chorób wewnętrznych. Następnie od 01.12.1974 r. – do 2021 roku pracowała nieustannie w 110 Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Elblągu, obecnie Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy Komeńskiego 35, w oddziale chorób wewnętrznych;

Szanowna Pani, doktor Ewo, dziękujemy za 51 lat pracy na rzecz Pacjentów i na chwałę Szpitala.

Podziękowanie

 d 2

UWAGA!!!  Zmiana adresu UWAGA!!!

Adres: PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA przy
AL. GRUNWALDZKIEJ 135

Punkt czynny: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

GODZINY 8:00 DO 18:00

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

REJESTRACJA SZCZEPIEŃ

tel. 55 221 22 32
tel. 55 221 22 42
tel. 55 221 22 52
tel. 55 533 03 30 wewnętrzny 0

Koordynatorzy szczepień Alina Owczarek i Ewa Boryszewska

tel. 504 478 339
tel. 504 478 420
tel. 504 478 341

Wszystkie osoby, które szczepią się I dawką i II dawką zapraszamy do Hali Sportowo-Widowiskowej, ul Grunwaldzka 135.

222

 

Od poniedziałku 10.05.2021 ruszają szczepienia w przygotowanym przez elbląski samorząd Punkcie Szczepień Powszechnych w Hali Sportowo – Widowiskowej przy. Al. Grunwaldzkiej.

Na szczepienia można rejestrować się elektronicznie oraz przez ogólnopolską infolinię.

W piątek 7 maja, uruchomiona zostanie również rejestracja w hali przy Al. Grunwaldzkiej pod numerami telefonów:

55 221 22 32,

55 221 22 42

lub

55 221 22 52
Punkt Szczepień Powszechnych będzie czynny od poniedziałku do piątku, szczepienia będą wykonywane od godz. 8.00 do 18.00.

5 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Higieny Rąk.

W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Sekundy ratują życie”, a przecież do przeprowadzenia prawidłowej dezynfekcji rąk wystarczy tylko 30 sekund.

Jako szpital, który na co dzień aktywnie uczestniczy w programie WHO „Czyste ręce to bezpieczna opieka”, wspólnie z mieszkańcami miasta Elbląga, promowaliśmy tą ideę w punkcie szczepień przeciw Covid.

Dziękujemy pracownikom Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła Ii w Elblągu i mieszkańcom miasta i okolic, korzystającym z naszych usług za wsparcie okazane dla tego projektu oraz czynny udział w promowaniu prawidłowej techniki higieny rąk, co znalazło odzwierciedlenie na stronach

WHOhttps://5may.cleanhandssavelives.org/wall/

W dniu dzisiejszym, tj. 07.04.2021 obchodzimy kolejny Światowy Dzień Zdrowia.

Nieprzerwanie, od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni tego dnia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. 

 

1460x616

 

W 2021 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi - Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof! Powszechne ubezpieczenie zdrowotne!

Motyw przewodni związany jest z obecną sytuacją epidemiologiczną i działaniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Co V-2 .Obecna sytuacja epidemiologiczna, podkreśla istotne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia a przede wszystkim podkreślenie roli personelu medycznego w czasie pandemii. 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/psse-konin/swiatowy-dzien-zdrowia-2021