wtorek, 27 lipiec 2021 11:16

Informacja dla przedstawicieli handlowych

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zasady organizacji spotkań i przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na terenie
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

  1. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept, szkolenia oraz prezentacje przygotowywane przez przedstawiciel firm rozprowadzających produkty lecznicze / wyroby medyczne mające na celu przedstawianie informacji handlowych nie mogą utrudniać prowadzenia działalności przez Szpital i mogą odbywać się na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyłącznie poza godzinami pracy osób, do których są kierowane.
  2. Wizyty mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego. Każde kolejne spotkanie wymaga odrębnej zgody.
  3. Spotkania, szkolenia oraz prezentacje skierowane wyłącznie w kierunku personelu pielęgniarskiego odbywają się po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
  4. W celu uzyskania zgody na organizację spotkania, przedstawiciel firmy rozprowadzającej produkty lecznicze / wyroby medyczne składa w sekretariacie Szpitala wniosek (załącznik nr 1). Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.
  5. Organizacja szkolenia wymaga dołączenia do wniosku stanowiącego załącznik nr 2  szczegółowego programu planowanego wydarzenia.
  6. Dopuszcza się składanie skanu wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski:

Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 1 (Word)

Załącznik nr 2 (PDF)
Załącznik nr 2 (Word)

Czytany 2552 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 27 lipiec 2021 12:37