Drukuj

W dniu 28 marca 2019 roku w Olsztynie

podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu

„Wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”

Nr Umowy RPWM.03.02.00-28-0027/18-00

W ramach Osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”

Działania 3.2 – „E-zdrowie”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowę podpisali:

Pan Mirosław GORBACZEWSKI Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pan Miron Sycz Wice Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wartość ogółem:   3 355 000 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowalne: 3 351 000  PLN,

Wnioskowane dofinansowanie: 2 848 350 PLN

Okres realizacji projektu: od 2017-09-06 do 2020-12-31

Przedmiotem projektu będzie wdrożenie e-usług w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu. Projekt zrealizowany zostanie w sześciu etapach.

Etap 1. Rozbudowa serwerowni o niezbędną infrastrukturę na potrzeby wdrożenia e-usług oraz repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej

Etap 2. Wdrożeniu spójnego dla całej jednostki repozytorium EDM,

Etap 3. Zakup wyposażenie,

Etap 4. Wdrożenie i udostępnienie szeregu e-usług dla pacjentów:

1. E-rejestracja do poradni specjalistycznych (poziom 5 - usługa modernizowana) ,

2. Wstępna e-kwalifikacja pacjentów do programu terapii leczenia zaburzeń psychicznych (poziom 5 – usługa nowa) ,

3. E-wyniki (poziom 5 – usługa nowa) - usługa zapewniająca pobieranie wyników badań,

4. E-recepta (poziom 3 usługa nowa) – to bezpośrednia lub pośrednia transmisja recepty, wraz z informacjami ściśle z nią powiązanymi, pomiędzy lekarzem, farmaceutą, instytucją refundacyjną, przy użyciu mediów elektronicznych,

5. E-zlecenie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją refundacyjną,

6. E-skierowanie (poziom 3 usługa nowa) – rozwiązanie to usprawni obieg informacji między lekarzem, pacjentem a instytucją.

Etap 5. Przeprowadzenie szkoleń

Etap 6. Promocja projektu

Wymienione powyżej działania projektowe wpisują się w założenia określone w SzOOP 3 Oś Priorytetowa Cyfrowy Region, ponieważ wzmacniają zastosowania TIK w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług sektora publicznego oraz udostępnianie informacji sektora publicznego. Produkty Projektu zwiększą dostępność informacji publicznej oraz rozszerzą zakres spraw, które mieszkańcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT.


20190328 095512

20190328 095514