Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 02 luty 2015 20:29

Telefony

Napisała
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Pion Dyrektora Szpitala

Sekretariat Dyrektora

239 44 02

230 41 57

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego

239 44 01

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego

230 41 28

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

239 44 07

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy

230 41 55

239 44 05

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Kadrowych 239 45 84
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 239 44 04 
Sekretariat - ul. Żeromskiego  230 41 97
FAX Sekretariat - ul. Żeromskiego 230 41 50

Inspektor Ochrony Danych

239 44 49

Inspektor ds. Obronnych

230 41 79

Główny Specjalista ds. BHP/Ppoż

230 42 90

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

230 42 23

Dział Marketingu, Promocji i Programów Pomocowych

Kierownik Działu / Rzecznik Prasowy / Pełnomocnik ds. Pacjenta 

239 44 49

Dział Marketingu

239 46 85

Dział IT

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 44 97

Informatyk

239 44 97

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Informatyk

230 41 59

230 41 60

Dział Epidemiologii

Kierownik

230 44 24
Specjalista ds. epidemiologii

230 42 42

239 45 83

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Koordynator ds. Pielęgniarstwa 

230 42 89 

Pielęgniarka Społeczna

230 42 21

Dział Szkoleń

Specjalista

232 01 20

Dział Higieny Szpitalnej

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik

230 41 22

Z-ca Kierownika

230 41 22

Magazyn

239 46 53

Centralna Sterylizatornia
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Sterylizatornia

239 44 36

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Sterylizatornia

230 42 56

Pion Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjno-Kadrowych
Dział Organizacyjny

Kierownik

230 41 16

Sekcja organizacyjna

230 42 61

Kancelaria ogólna 239 45 76
Kancelaria ogólna - fax 239 45 77
Składnica akt (Archiwum) 230 41 77

Dział Kadr

Sprawy pracownicze / Sekcja ds. socjalnych

239 45 67

239 45 27

Umowy cywilno-prawne

230 41 38 

Pion Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Głównego Księgowego

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik/Księgowość finansowa

239 44 09 

619 58 60

Kasa

239 44 08

Księgowość finansowa

239 44 96

619 58 57

Księgowość finansowa

230 42 43

230 42 95

239 44 18

Dział Ekonomiczny

Główny Specjalista ds. Ekonomicznych

230 42 07

Dział Ekonomiczny

230 41 56

Sekcja Płac

Płace

230 42 80

239 45 75

Dział Rozliczeń i Ewidencji Usług Medycznych

Kierownik

239 46 18

Rozliczenia i ewidencja usług medycznych

239 44 19 

230 41 56

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

230 41 53

Zamówienia publiczne 230 41 84
FAX 230 41 64

Pion Z-cy Dyrektora ds. Technicznych

Dział Techniczny
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Dział techniczny, magazynier

239 45 28

Ochrona środowiska/Sekcja Sprzętu Medycznego

239 45 28

Elektryk, awaryjne źródło zasilania

239 44 22

Warsztaty - hydraulik, stolarz

239 45 25

Warsztat samochodowy, kierowca dyżurny

239 45 80

Warsztat sprzętu medycznego

239 44 59

Warsztat sprzętu elektronicznego 

239 45 65

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 

Kierownik ds. Technicznych

230 42 39

Dział Techniczny/Sekcja Sprzętu Medycznego

230 42 45

Dział Techniczny - Referent - fakturowanie

230 41 91

Transport

230 41 71

Warsztaty

230 42 14

Magazyny

230 42 20

Magazyny - FAX

230 42 11

Magazyn bielizny

230 41 72

Dział Żywienia

Kierownik, dietetyczka

239 45 60

Bar Imbryczek Duo (ul. Żeromskiego)

230 42 44

LECZNICTWO

Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Izba Przyjęć

Dyżurka pielęgniarek

239 44 44

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 37 

Wypisy pacjentów 

239 44 39

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator

239 44 40

Pielęgniarka Oddziałowa

 239 44 43

Dyżurka pielęgniarek 239 44 41
Asystenci oddziału  239 44 42

Blok operacyjny

Blok operacyjny

239 44 32

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Koordynator

239 44 30

Pielęgniarka Oddziałowa

239 46 58

Dyżurka pielęgniarek

239 44 31

Dyżurka Bloku Operacyjnego

239 44 32

Asystenci Oddziału

239 44 33

Sekretariat Oddziału

239 44 60

Pododdział Chirurgii Ręki

Dyżurka pielęgniarek

239 44 61

Gabinet lekarski

239 44 62

Sekretariat Oddziału

239 45 82

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator

239 44 50

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 56

Dyżurka pielęgniarek

239 44 51

Asystenci Oddziału

239 44 53

239 45 91

Sekretariat Oddziału

239 44 55

Oddział Okulistyczno-Otolaryngologiczny

Koordynator okulistyki

239 45 40

Koordynator otolaryngologii

239 44 70

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 73

Dyżurka pielęgniarek

239 44 71

Asystenci Oddziału

239 44 72

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ordynator

239 44 90

Gabinel lekarski

239 45 15

Dyżurka pielęgniarek

239 44 63

Sekretariat Oddziału

239 44 28

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator

239 44 80

Gabinet lekarski

239 44 84

Pielęgniarka Oddziałowa

239 44 83

Dyżurka pielęgniarek

239 44 81

Sekretariat Oddziału

239 44 85

Zakład Rehabilitacji

Rejestracja

239 44 45

Sala gimnastyczna

239 44 46

Hydroterapia 

239 44 47

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kierownik

239 44 65

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

239 44 78

Oddział Psychiatryczny

Oddział Detoksykacji

Dyżurka pielęgniarek

239 44 11

Pielęgniarka Oddziałowa 239 44 17
Gabinet lekarski

239 44 14

239 45 92

Lekarz dyżurny 239 44 20

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Koordynator

239 44 65

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Izba Przyjęć

Rejestracja

625 72 60

Punkt pielęgniarski

230 42 18

FAX

230 41 98

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator

230 41 11

Gabinet lekarski 230 42 88
Pielęgniarka Oddziałowa 230 42 22
Dyżurka pielęgniarek 230 41 13

Blok operacyjny

Blok operacyjny

230 41 34

Blok operacyjny

230 42 82

Dyżurka pielęgniarek

230 41 37

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Koordynator

230 41 28

Dyżurka pielęgniarek

230 41 47

Gabinet lekarski

 230 41 32 

230 41 25

230 42 55

Sekretariat Oddziału

230 41 33

FAX

230 41 76

Oddział Chirurgi Dziecięcej

Gabinet lekarski

230 41 43

230 41 40

Pielęgniarka Oddziałowa

230 41 63

Dyżurka pielęgniarek

230 41 62

230 41 42

Sekretariat Oddziału

230 41 41

Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Endokrynologicznym

Koordynator

230 42 71

Gabinet lekarski 230 42 72

Pielęgniarka Oddziałowa

230 41 12

Dyżurka pielęgniarek

230 42 73

Sekretariat Oddziału

230 41 73
Oddział Chorób Płuc

Koordynator

625 72 30

Gabinet lekarski

625 72 31

625 72 32

Pielęgniarka Oddziałowa

625 72 33

Dyżurka pielęgniarek

230 41 46

Sekretariat Oddziału

230 41 48

Oddział Chorób Zakaźnych  
   
 Pielęgniarka Oddziałowa 230 42 17
 Dyżurka pielęgniarek

230 42 12 

619 58 63 

 Gabinet Lekarski  230 42 58 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

230 42 59

230 42 30

Dyżurka pielęgniarek

230 42 60

Apteka

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

239 45 61

Z-ca Kierownika

239 44 06

Księgowość Apteki

239 44 06

Receptura Apteki 239 45 63

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik

230 41 90

Apteka - FAX

230 41 89

Apteka / Ekspedycja

230 41 35

PRZYCHODNIA SZPITALA

Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35 

Pielęgniarka Koordynująca

239 45 41

Rejestracja

533 03 30

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 

Kierownik

239 45 21

Laboratorium - rejestracja

239 45 90

Pracownia serologiczna

239 45 34

239 45 64

Pracownia bakteriologiczna

239 45 24

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

239 45 22
Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Pracownia serologiczna

230 42 27

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik, gabinet USG

239 44 66

Rejestracja

239 44 68

Gabinet lekarski

239 44 67

Pracownia TK

239 44 69

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Rejestracja 

230 42 25

Gabinet lekarski

230 42 24

Gabinet badań mammografii

230 42 62

Gabinet USG

230 41 68

Pracownia Densytometryczna

230 42 25

INNE
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35 

Portiernia

239 45 79

Winda osobowa mała

239 45 33

Winda osobowa duża

239 46 39

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Portiernia

230 42 84

Związki Zawodowe

230 42 49

NUMERY AWARYJNE - w przypadku awarii sieci telefonicznej w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

IZBA PRZYJĘĆ

643 80 23

SEKRETARIAT

643 80 37

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

643 80 41
Czytany 1192 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 kwiecień 2021 09:47
Agata

Najnowsze od Agata

Zaloguj się, by skomentować