centrum zdrowia psychicznego

wtorek, 16 luty 2021 10:43

Zespół Leczenia Środowiskowego

Napisał

Kogo leczymy:
Zespół Leczenia Środowiskowego ( ZLŚ )zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim.
  Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów :
     - ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej,pozostającym ze względów    terapeutycznych w środowisku domowym,
     - którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym,ale wymagają dalszych    intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych ,farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
      -z którymi nie udało się uzyskać trwałej ,efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale   szpitalnym lub poradni.
W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów :
     -posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej( bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia ),
     -niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania ,którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe,
    - uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
    - których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym ,
     -którzy nie wyrażają zgody na leczenie.
Takich pacjentów kierujemy do innych form pomocy świadczonych w Centrum Zdrowia     Psychicznego.
Formy pomocy:
Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta,leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie Zespół Leczenia Środowiskowego lub w trybie wizyt domowych.
W ramach leczenia środowiskowego oferujemy :
- diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
- leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, rehabilitację,
- badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną Szpitala Miejskiego w Elblągu.
W ofercie mieszczą się również :
-organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
-wsparcie dla osób po 18 roku życia po przebytej psychozie,
-wsparcie dla rodzin pacjentów,
- jednorazowe konsultacje psychiatryczne, psychologiczne i pielęgniarki.

Przyjęcia do Zespołu Leczenia Środowiskowego :
- Do Zespołu Leczena Środowiskowego z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego, oddziału całodobowego oddziału dziennego ,a także rodzina pacjenta ,pracownik opieki społecznej i opiekun prawny.
- Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta,po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez zespół terapeutyczny. Skierowanie od lekarza jest warunkiem koniecznym przyjęcia na terapię. 

 - skierowanie do pobrania tutaj
 Personel: 
     lek. Paulina Woźniak- Barszcz – psychiatra
     mgr Ewa Zwolińska – psycholog
     mgr Łukasz Syroka – psycholog
     Danuta Najdrowska – pielęgniarka
     Barbara Kardasz – pielęgniarka społeczna

Dane kontaktowe - nr tel. 55 239 44 78 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

wtorek, 16 luty 2021 10:42

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisała

Poradania Zdrowia Psychicznego - Elbląg, ul. Komeńskiego 35 – tel. 55 239 44 78

wtorek, 16 luty 2021 10:40

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Napisał

Oddział dzienny psychiatryczny prowadzi zajęcia w trybie dziennym skierowane do:

  • osób u których objawy choroby znacząco pogarszają codzienne funkcjonowanie w środowisku społecznym i rodzinnym;
  • osób które cierpią na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe;
  • osób które nie wymagają całodobowej hospitalizacji.


Czas przebywania pacjentów na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym: od poniedziałku do piątku w godzinach od 800-1500, czas trwania terapii wynosi 12 tygodni. Podczas pobytu pacjent otrzymuje posiłek regeneracyjny. Podstawą do przyjęcia na oddział jest skierowanie od lekarza.

W ramach pobytu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są:

- badania lekarskie psychiatryczne;
- badania psychologiczne;
- rozpoznawanie zasobów osobistych, zdolności oraz zainteresowań pacjenta;
- farmakoterapia;
- konsultacje psychologiczne indywidualne;
- psychoterapia grupowa;
- terapia zajęciowa obejmująca różnorodne formy tj.: arteterapia, rekreacja, rozwijanie zainteresowań, ergoterapia;
- psychoedukacja pacjenta i promocja zdrowego stylu życia;
- psychoedukacja i wsparcie Rodziny Pacjenta i Opiekunów.

 

Dane kontaktowe - tel. 55 239 44 65

wtorek, 16 luty 2021 10:39

Oddział Psychiatryczny

Napisała

Personel Oddziału Psychiatrycznego zapewnia pełen zakres leczenia psychiatrycznego w zakresie chorób psychicznych i zaburzeń nerwicowych z uwzględnieniem psychoterapii indywidualnej. Na Oddziale przeprowadza się także badania sądowo-psychiatryczne, a potem obserwacje sądowo-psychiatryczne (dla prokuratur i sądów) podejrzanych odpowiadających z wolnej stopy.

Dane kontaktowe:

Koordynator I - lek. Ryszard Panicz, tel. 55 239 44 12,

Koordynator II - lek. Rafał Łuczak, tel. 55 239 44 13.

Pielęgniarka Oddziałowa - Katarzyna Rubaj, tel. 55 239 44 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

wtorek, 16 luty 2021 10:39

Izba Przyjęć Psychiatryczna

Napisała

Budynek przy ul. Komeńskiego 35

Rejestracja - tel. 55 239 44 20

Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj