Zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła ll w Elblągu”.

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2020-01-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-11

Ostatnia modyfikacja: 2019-06-06

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie

Ostatnia modyfikacja: 2018-02-16

Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj