SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj601
mod_vvisit_counterwczoraj1141
mod_vvisit_counterw tym tygodniu5540
mod_vvisit_counterw tym miesiącu22870
mod_vvisit_counterwszystkie2132016

Aktualnie: gości 19, 
botów 3 połączonych
Your IP: 3.214.224.224
 , 
Today: Lut 20, 2020

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-08-22

 ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

przez:

 lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach 
 w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w zakresie: 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki (dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Ręki)
 2. Oddział Chorób Wewnętrznych(podstawowa ordynacja i dyżury medyczne)

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 54 / 2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r.

Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów oraz lekarzyudzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach medycznych w zakresie:

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ręki
  Wpłynęła jedna oferta:

  Indywidualna Praktyka Lekarska Adrian Tyrawski, Marwica

  Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. 
  Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Oddział Chorób Wewnętrznych
  Nie wpłynęła żadna oferta.
  Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 13.08.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert

Przewodniczący Komisji Konkursowej