SM ul. Żeromskiego


telefony alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112

Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997


odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj618
mod_vvisit_counterwczoraj1270
mod_vvisit_counterw tym tygodniu8505
mod_vvisit_counterw tym miesiącu37785
mod_vvisit_counterwszystkie2254165

Aktualnie: gości 21, 
botów 1 połączonych
Your IP: 18.207.254.88
 , 
Today: Maj 30, 2020

logo-fun

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych
Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis
Tytuł projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”
Całkowita kwota projektu: 39 470 519, 12 PLN, Wydatki kwalifikowane: 39 428 929, 12 PLN
Kwota dofinansowania: 32 919 212, 92 PLN, Wkład własny: 6 509 716, 20 PLN

PDF Drukuj

Elbląg, dn. 2019-09-24

  

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU OFERT

dotyczącego

udzielenia zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
przez: 

 1. lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach w:

  1. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym (dyżury łączone z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym)
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym (dyżury łączone z Pododdziałem Neonatologicznym)
  4. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 2. lekarza specjalistęw Poradni Medycyny Pracy

 3. terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

 4. pielęgniarki / pielęgniarzy w:

  1. Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
  2. Izbie Przyjęć
  3. Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym
  4. Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Detoksykacji
  5. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 64 / 2019 Dyrektora Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu
informuje, iż zostało zakończone postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r.

 Do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

I lekarzy specjalistów oraz lekarzyudzielających świadczeń zdrowotnych w czasie podstawowej ordynacji oddziału i/ lub na dyżurach medycznych w:

1.Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksandra Charytoniuk, Elbląg
Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.Izbie Przyjęć

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

3.Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

4.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019  r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

II lekarza specjalistę w Poradni Medycyny Pracy

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

III terapeutę środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego / Zespole Leczenia Środowiskowego

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

IV pielęgniarki / pielęgniarzy w:

1.Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Lucyna Świątek, Elbląg

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

2.Izbie Przyjęć

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jacek Klucznik, Łęcze

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

3.Oddziale Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym

Wpłynęła jedna oferta:

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Edyta Chęciek, Wodynia

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4.Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Detoksykacji

Nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu informuje, że postępowanie konkursowe ogłoszone dnia 18.09.2019 r. zostało unieważnione z powodu braku ofert.

5.Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wpłynęła jedna oferta:I

ndywidualna Praktyka Pielęgniarska Teresa Gawron, Elbląg

Złożona do konkursu oferta spełniła wymagania formalne i po jej rozpatrzeniu została przyjęta przez komisję konkursową. Umowa na realizację zamówienia zostanie podpisana z Oferentem po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

 

                                                                                                     Przewodniczący Komisji Konkursowej