PARĘ SŁÓW O NAS

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu realizuje świadczenia medyczne w rodzaju:

 • lecznictwo szpitalne,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • rehabilitacja medyczna w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
 • psychiatria w zakresie stacjonarnym, dziennym i ambulatoryjnym,
 • endoskopia,
 • diagnostyka laboratoryjna i obrazowa,
 • medycyna pracy.

Od 2003 roku szpital posiada Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001. Od 2015 roku posiadamy Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ministra Zdrowia.

wejście do szpitala od ul. Komeńskiego
 • Historia

  Szpital rozpoczął swoją działalność 01.03 1952 r. w Elblągu ul. Amosa Komeńskiego 35 W okresie swojej działalności zmieniał nazwę z Garnizonowego Szpitala na 110 Szpital Wojskowy. Wiele lat funkcjonował jako Szpital Specjalistyczny w Elblągu. Obecna nazwa to Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.
  W czerwcu 2016 r. Rada Miejska w Elblągu podjęła decyzję o połączeniu SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - ul. Żeromskiego z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią przy ul. J.A.Komeńskiego. Od 1 grudnia 2016 r. obie jednostki funkcjonują w jednej strukturze pod nazwą Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

 • Struktura organizacyjna
  1. W skład podmiotu leczniczego: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu wchodzą zakłady lecznicze podmiotu leczniczego:
   1) Szpital Miejski, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna:
       a) Szpital Miejski,
   2) Przychodnia Szpitala Miejskiego, w której skład wchodzą jednostki organizacyjne:
      a) Przychodnia Szpitala Miejskiego,
      b) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
   3) Zakład Opiekuńczo- Leczniczy, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna:
     a) Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.
   4) Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego Stacjonarnego, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna:
     a) Centrum Zdrowia Psychicznego – część Szpitalna,
   5) Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego Ambulatoryjnego, w którego skład wchodzi jednostka organizacyjna:
     a) Centrum Zdrowia Psychicznego – część Ambulatorium.

 • Kadra

  Zarząd: 

  Dyrektor - lek. Mirosław Gorbaczewski 
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego – lek. Jacek Wójcik
  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego – lek. Dariusz Paulo
  Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa -  mgr Arletta Peplińska
  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/ Główny Księgowy – mgr Małgorzata Kościn 
  Z-ca Dyrektora ds. Technicznych – mgr Maciej Latecki
  Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – Kadrowych – mgr Ewa Pietryka


  Obecnie szpital zatrudnia blisko 1000 pracowników w tym ponad 160 lekarzy i ponad 370 pielęgniarek i położnych - liczba personelu medycznego przekracza 800 osób.


Dyrektor Szpitala
lekarz Mirosław Gorbaczewski

tel. (55) 239-44-00
e-mail: sekretariat.ess@elblag.com.pl

Mirosław Gorbaczewski

Mirosław Gorbaczewski

z-ca Dyrektora ds.Lecznictwa
lekarz Jacek Wójcik

tel. (55) 239-44-01
e-mail: jwojcik.ess@elblag.com.pl

Jacek Wójcik

Jacek Wójcik

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa ambulatoryjnego
lekarz Dariusz Paulo

tel. (55) 230-41-97
e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.elblag.pl

Dariusz Paulo

Dariusz Paulo

z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
Arletta Peplińska

tel. (55) 239-44-07
e-mail: apeplinska.ess@elblag.com.pl

 Arletta Peplińska

Arletta Peplińska

z-ca Dyrektora ds.Ekonomiczno-Finansowych/Główna Księgowa
Małgorzata Kościn

tel. (55) 230-41-55
e-mail: m.koscin@szpitalmiejski.elblag.pl

Małgorzata Kościn

Małgorzata Kościn

Rzecznik Prasowy Szpitala/Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Małgorzata Adamowicz

tel. (55) 239-44-49
e-mail: madamowicz.ess@elblag.com.pl

Małgorzata Adamowicz

Małgorzata Adamowicz