zakład lecznictwa psychiatrycznego stacjonarnego - CZP część ambulatoryjna

zakład lecznictwa psychiatrycznego stacjonarnego - CZP część ambulatoryjna

wtorek, 16 luty 2021 10:43

Zespół Leczenia Środowiskowego

Napisał

Zespół zajmuje się leczeniem przede wszystkim osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są wizyty w miejscu zamieszkania pacjenta. Celem leczenia jest unikanie hospitalizacji psychiatrycznej, utrzymanie jak najdłuższej remisji umożliwiającej pacjentom funkcjonowanie w ich środowisku, rehabilitacja psychiatryczna.
Oferta kierowana jest w szczególności do pacjentów:
- u których występują objawy zaburzeń psychicznych i związane z tym problemy w codziennym funkcjonowaniu, nie są zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie hospitalizacji,
- którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych,
- z którymi nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy podczas leczenia w oddziale szpitalnym lub poradni.

Przyjęcia do Zespołu Leczenia Środowiskowego:
Do Zespołu Leczenia Środowiskowego z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego, oddziału całodobowego, oddziału dziennego, a także rodzina pacjenta, pracownik opieki społecznej i opiekun prawny. Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta.

Procedura skierowania do ZLŚ

 • Rejestracja telefoniczna lub osobista w Centrum celem umówienia wstępnej weryfikacji.
 • Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, na której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole.
 • Po wyrażeniu i podpisaniu zgody na leczenie ustalany jest plan pracy z pacjentem.

Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy w następujących sytuacjach:

 •  brak zgody na leczenie,
 •  osoby mające bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej
  – zagrożenie dla życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe,
 • uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • pacjenci bez zaburzeń psychicznych,
 • pacjenci mogący skorzystać z porady w Poradni Zdrowia Psychicznego.

 

ZESPOŁY WYJAZDOWE LECZNICTWA ŚRODOWISKOWEGO

W skład zespołów wyjazdowych wchodzą:

LEKARZE SPECJALIŚCI PSYCHIATRZY: 

lek. Paulina Woźniak-Barszcz

lek. Ewelina Kucińska-Mataczyńska

lek. Joachim Rudnicki

PSYCHOLODZY:

mgr Agata Niezgoda - Kudlak

mgr Małgorzata Olszewska - Niedziałek

PIELĘGNIARKI:

Dorota Pałasz

mgr Danuta Brycka - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

mgr Adriana Pilarska - specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

PRACOWNIK SOCJALNY:

mgr Monika Józefowicz 

ASYSTENCI ZDROWIENIA:

Beata Nadolska

mgr Aleksandra Lech

KIEROWCY:

Piotr Kaźmierczak

Jan Latała

Krystian Kraszewski

Jakub Kraszewski

Patryk Berendt

Marcin Przybył

Jarosław Rutkowski

 

Dane kontaktowe - nr tel. 504-478-314

wtorek, 16 luty 2021 10:42

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Napisała

Świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia, w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych.
W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego współpracujemy z:
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg, tel. 55 232 67 27
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kopernika 20 D (nowy budynek), 14-400 Pasłęk, tel. 55 249 15 43
Przy Poradni działa Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, gdzie można uzyskać informację o zakresie działania Centrum i możliwości uzyskania pomocy. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 18:00

 

Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego - lek. Ewelina Kucińska-Mataczyńska - specjalista psychiatra

Dane kontaktowe: 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - tel. 55 230 41 18, 55 230 41 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny - tel. 504 478 461 (pielęgniarki);  55 230 41 83 (psycholog)         

Zespół Lecznictwa Środowiskowego - tel. 504-478-314

 

wtorek, 16 luty 2021 10:40

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Napisał

Jest to pośrednia forma oddziaływań między oddziałem całodobowym a opieką ambulatoryjną. Jego celem jest poprawa stanu psychicznego pacjenta i polepszenie jego funkcjonowania w rolach społecznych poprzez oddziaływanie leczniczo-terapeutyczne i rehabilitacyjne.
Warunki przyjęcia do Oddziału:
1.Odbycie wizyty kwalifikacyjnej, której termin można ustalić pod nr tel. 55 239 44 65.
2. Termin wizyty kwalifikacyjnej możliwy jest do uzgodnienia po przedstawieniu skierowania od lekarza.
3. Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin przyjęcia do Oddziału.

Oddział przeznaczony jest dla pacjentów:
- po leczeniu w całodobowym oddziale psychiatrycznym, wymagających dalszego wsparcia terapeutycznego.
- z zaostrzeniami stanu psychicznego w trakcie leczenia ambulatoryjnego,
- zmagających się pierwszy raz z zaburzeniami psychicznymi, wymagających diagnostyki i wdrożenia postępowania leczniczo - terapeutycznego.

Oddział dzienny psychiatryczny prowadzi zajęcia w trybie dziennym skierowane do:
• osób u których objawy zaburzeń psychicznych i choroby znacząco pogarszają codzienne funkcjonowanie w środowisku społecznym, rodzinnym i zawodowym,
• osób które cierpią na choroby i zaburzenia psychiczne nie wymagające całodobowej hospitalizacji.

Informacje organizacyjne:
- czas przebywania pacjentów na ODP: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00,
- czas trwania terapii wynosi 12 tygodni,
- możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego,
- podczas pobytu pacjent otrzymuje posiłek regeneracyjny.

Wymogi formalne:
- Podstawą do przyjęcia na Oddział jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.
- Przyjęcie do Oddziału odbywa się po zakwalifikowaniu na leczenie (konsultacji psychiatrycznej) i umówieniu terminu rozpoczęcia terapii.
- Nie przyjmujemy osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych w aktywnej fazie uzależnienia.

W ramach pobytu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym prowadzone są:
- konsultacje lekarskie psychiatryczne;
- konsultacje psychologiczne;
- psychoterapia indywidualna;
- psychoterapia grupowa;
- terapia zajęciowa obejmująca różnorodne formy tj.: arteterapia, rekreacja, rozwijanie zainteresowań, ergoterapia;
- psychoedukacja pacjenta i promocja zdrowego stylu życia.

Koordynator: lek. Anna Ananicz
Dane kontaktowe - Elbląg, ul. Komeńskiego 35, tel. 55 239 44 65, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ODP 1 ODP 2