poniedziałek, 08 marzec 2021 11:34

Zakłady

Napisał
Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • badania z zakresu rentgenodiagnosytki ogólnej,
 • badania tomografii komputerowej,
 • badania EEG,
 • badania audiometryczne,
 • badania vng,
 • badania USG,
 • badania mammograficzne,
 • badania densytometryczne.

Dane kontaktowe:

Rejestracja lok. ul. Komeńskiego 35 - 55 239 44 68, e-mail  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja lok. ul. Żeromskiego 22 - 55 230 42 25, e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zakład Rehabilitacji

 • pracownia fizykoterapii;
 • pracownia kinezyterapii;
 • pracownia hydroterapii;
 • pracownia masażu leczniczego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, udzielającym świadczenia medyczne pacjentom przewlekle chorym, którzy wymagają ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji (którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności – skalą Barthel otrzymali do 40 pkt). Do zakładu może być przyjęty pacjent bezpośrednio po zakończonym leczeniu szpitalnym, z domu lub z DPS. Czas pobytu w oddziale jest okresowy i zależy wyłącznie od stanu zdrowia.
Pobyt w zakładzie jest płatny. Pokrywany jest przez pacjenta w ramach całodobowej opieki. Opłata za umieszczenie w placówce, przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz opieki pielęgnacyjnej, medycznej i rehabilitacyjnej. W przypadku, gdy placówka posiada kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobyt pacjenta może być dofinansowany. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.2021 poz. 1285), wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70%.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
1. wniosek o wydanie skierowania do zakładu,
2. wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
3. skierowanie,
4. karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego wg skali Barthel.
5. dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności decyzję organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do      decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej. do decyzji można dołączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład,
6. oświadczenie – zgoda na potrącenie opłaty za pobyt,
7. deklaracja wyboru placówki opiekuńczej,
8. Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia.

Przeciwwskazaniem do umieszczenia pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, jest zazwyczaj aktywna choroba nowotworowa, ostra faza chorób psychicznych, choroby alkoholowej lub aktywna choroba zakaźna.

Dane kontaktowe:

Kierownik - lek. Mariola Turek - Stępień, tel. 55 230 42 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarka Koordynująca - Grażyna Wojtasik, tel. 55 230 42 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dyżurka pielęgniarek - tel. 55 230 42 60.

Czytany 5674 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 listopad 2021 07:00
Więcej w tej kategorii: zakład rehabilitacji »
Zaloguj się, by skomentować