poniedziałek, 02 luty 2015 20:29

Telefony

Napisała
Oceń ten artykuł
(12 głosów)

PION DYREKTORA

Sekretariat Dyrektora

55 239 44 02

55 230 41 57

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego

55 239 44 01

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego

55 230 41 28

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

55 239 44 07

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy

55 230 41 55

55 239 44 05

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Kadrowych 55 239 45 84
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych 55 239 44 04 

Inspektor ds. Obronnych

55 230 41 79

Główny Specjalista ds. BHP/Ppoż

55 230 42 90

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

55 239 46 79

Dział Marketingu, Promocji i Programów Pomocowych

Kierownik Działu / Rzecznik Prasowy / Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 

55 239 44 49

Dział Marketingu

55 625 72 48

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

55 625 72 48

Dział Informatyki

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

55 239 44 97

Informatyk

55 239 44 97

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Informatyk

55 230 41 59

55 230 41 60

Dział Epidemiologii

Kierownik

55 230 44 24
Specjalista ds. epidemiologii

55 230 42 42

55 239 45 83

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

Dział Szkoleń

Specjalista

55 232 01 20

Dział Higieny Szpitalnej

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik

55 230 41 22

Z-ca Kierownika

55 230 41 22

Magazyn

55 239 46 53

Centralna Sterylizatornia
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35
Kierownik 55 239 44 28

Sterylizatornia

55 239 44 36

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNO - KADROWYCH
Dział Organizacyjny

Kierownik

55 230 41 16

Sekcja organizacyjna

55 230 42 61

Kancelaria ogólna 55 239 45 76
Kancelaria ogólna - fax 55 239 45 77

Składnica akt (Archiwum) - ul. Żeromskiego

Składnica akt (Archiwum) / Statystyka - ul. Komeńskiego

55 230 41 77

55 239 44 39

Dział Kadr

Sprawy pracownicze

55 239 45 67

55 239 45 27

55 230 41 38 

Umowy cywilnoprawne

55 239 45 82 

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH / GŁ. KSIĘGOWEGO

Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik / Księgowość finansowa

55 239 44 09 

55 619 58 60

Kasa

55 239 44 08

Księgowość finansowa

55 239 44 96

55 619 58 57

Księgowość finansowa

55 230 42 43

55 230 42 95

55 239 44 18

Dział Ekonomiczny

Dział Ekonomiczny

55 230 41 56

Sekcja Płac

Płace

55 230 42 80

55 239 45 75

Dział Rozliczeń i Ewidencji Usług Medycznych

Kierownik

55 239 46 18

Rozliczenia i ewidencja usług medycznych

55 239 44 19 

55 230 41 56

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik

55 239 45 96

Z-ca kierownika, inspektor

55 239 44 95

55 230 41 84

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

Dział Techniczny
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Dział Techniczny - zgłoszenia

55 239 45 28

Inspektor ds. ochrony środowiska / sprzęt medyczny

55 239 45 28

Transport - kierowcy

55 239 45 80

Elektryk, awaryjne źródło zasilania

55 239 44 22

Warsztaty - hydraulik

55 239 45 25

Warsztaty - stolarz

55 239 45 95

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22 

Kierownik Działu Technicznego

55 230 42 39

Dział Techniczny/Sekcja Sprzętu Medycznego

55 230 42 45

Dział Techniczny / Referent - fakturowanie

55 230 41 91

Transport - inspektor

55 230 41 71

Dział Techniczny - zgłoszenia

55 230 42 14

Magazyn

55 230 42 20

Dział Żywienia

Kierownik, dietetyczka

55 239 45 60

Bar Imbryczek Duo (ul. Żeromskiego)

55 230 42 44

LECZNICTWO

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Izba Przyjęć

Dyżurka pielęgniarek

55 239 44 44

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 44 37 

Izba Przyjęć (Ortopedyczna) 55 239 46 39

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator

55 239 44 40

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 44 43

Dyżurka pielęgniarek 55 239 44 41
Asystenci oddziału  55 239 44 42

Blok operacyjny

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 44 59
Sekretariat 55 239 44 63
Sala wybudzeń 55 239 44 90

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Koordynator

55 239 44 30

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 46 58

Dyżurka pielęgniarek

55 239 44 31

Dyżurka Bloku Operacyjnego

55 239 44 32

Asystenci Oddziału

55 239 44 33

Sekretariat Oddziału

55 239 44 60

Pododdział Chirurgii Ręki

Dyżurka pielęgniarek

55 239 44 61

Gabinet lekarski

55 239 44 62

Sekretariat Oddziału

55 239 44 60

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator

55 239 44 50

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 44 56

Dyżurka pielęgniarek

55 239 44 51

Asystenci Oddziału

55 239 44 53

55 239 45 91

Sekretariat Oddziału

55 239 44 55

Oddział Okulistyczny

Oddział Otolaryngologiczny

Koordynator okulistyki

55 239 45 40

Koordynator otolaryngologii

55 239 44 70

Pielęgniarka Oddziałowa

55 239 44 73

Dyżurka pielęgniarek

55 239 44 71

Asystenci Oddziału

55 239 44 72

Sekretariat 55 239 44 85
Zakład Rehabilitacji 1

Rejestracja

55 239 44 45

Sala gimnastyczna

55 239 44 46

Hydroterapia 

55 239 44 47

Oddział Chirurgii Dziecięcej

 

Izba Przyjęć Oddziału 55 230 42 35
Sekretariat 55 230 41 41
Pielęgniarka Oddziałowa 55 230 41 63
Dyżurka pielęgniarek 55 230 41 62
Koordynator 55 239 45 88
Gabinet lekarski 55 239 45 87
Oddział Pediatryczny
Koordynator 55 239 44 84
Pielęgniarka Oddziałowa 55 239 44 87
Sekretariat 55 239 44 12 
Izba Przyjęć  Pediatryczna 55 239 44 21 
  Dzieci starsze
Punkt pielęgniarski 55 239 44 13
Gabinet lekarski 55 239 44 17
55 239 44 20
  Dzieci młodsze
Punkt pielęgniarski 55 239 44 23 
Gabinet lekarski 55 239 44 75
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Koordynator 55 239 44 84
Pielęgniarka Oddziałowa 55 239 44 87
Gabinet lekarski 55 239 44 83
Dyżurka pielęgniarek 55 239 44 81
Sekretariat 55 230 41 33
   
Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Izba Przyjęć

Rejestracja

55 625 72 60

Punkt pielęgniarski

55 230 42 18

FAX

55 230 41 98

Oddział Chorób Płuc

Koordynator

55 625 72 30

Gabinet lekarski

55 625 72 31

55 625 72 32

Pielęgniarka Oddziałowa

55 625 72 33

Dyżurka pielęgniarek

55 230 41 46

Sekretariat oddziału

55 230 41 48

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej 
Ordynator 55 625 72 45
Pielęgniarka Oddziałowa 55 230 42 19
Dyżurka pielęgniarek 55 230 42 27
Gabinet lekarski 55 625 72 68
Sekretariat 55 230 41 26
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
Ordynator / Gabinet lekarski 55 625 72 42
Pielęgniarka Oddziałowa 55 230 41 37
Dyżurka pielęgniarek

55 230 41 34

55 230 42 23

Sekretariat 55 230 42 88
Oddział Chorób Zakaźnych 
 Pielęgniarka Oddziałowa 55 230 42 17
 Dyżurka pielęgniarek

55 230 42 12 

55 619 58 63 

 Gabinet lekarski  55 230 42 58 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

55 230 42 59

55 230 42 30

Dyżurka pielęgniarek

55 230 42 60

Lokalizacja przy ul. Związku Jaszczurczego 22
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Kierownik / sekretariat 453 027 963
Dyżurka pielęgniarek 453 027 964
Pracownicy gospodarczy 453 027 965
Lokalizacja przy ul. Królewieckiej 15 
Zakład Rehabilitacji 2 
Kierownik / sekretariat 55 221 27 54
Rejestracja 55 221 27 52
P S Y C H I A T R I A
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35
Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
Dyżurka pielęgniarek 55 239 44 65
Gabinet lekarski 55 239 44 61
Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22
Oddział Detoksykacji
 Izba Przyjęć 55 625 72 39 
Dyżurka pielęgniarek 55 625 72 46
CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22
Kierownik CZP 55 230 41 12
Pracownik socjalny 55 230 44 10
Część ambulatoryjna
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego / ZLŚ 55 230 41 11
Poradnia Zdrowia Psychicznego - rejestracja 55 230 41 18
Poradnia Zdrowia Psychicznego - punkt pielęgniarski 55 230 41 21
Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny - psycholog 55 230 41 83
Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny - pielęgniarki 504 478 461
Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 504 478 314
Oddział Psychiatryczny
Izba Przyjęć 55 625 72 39
Ordynator 55 625 72 47
Pielęgniarka Oddziałowa 55 625 72 41
Dyżurka pielęgniarek 55 625 72 44
Gabinet lekarski 55 625 72 43
Sekretariat 55 625 72 38
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35
Oddział Dzienny Psychiatryczny
Dyżurka pielęgniarek 55 239 44 65
Gabinet lekarski 55 239 44 61
 POZOSTAŁE KOMÓRKI

Apteka

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik

55 239 45 61

Z-ca Kierownika

55 239 44 06

Księgowość Apteki

55 239 44 06

Receptura Apteki 55 239 45 63

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Kierownik

55 230 41 90

Apteka - FAX

55 230 41 89

Apteka / Ekspedycja

55 230 41 35

PRZYCHODNIA SZPITALA

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. PIELĘGNIARSTWA

Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35 

Pielęgniarka Koordynująca

55 239 45 41

Rejestracja

555 330 330

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne 

Kierownik

55 239 45 21

Laboratorium - rejestracja

55 239 45 90

Pracownia serologiczna

55 239 45 34

55 239 45 64

Pracownia bakteriologiczna

55 239 45 24

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

55 239 45 22
Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Pracownia serologiczna

55 230 42 27

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35

Kierownik, gabinet USG

55 239 44 66

Rejestracja

55 239 44 68

Gabinet lekarski

55 239 44 67

Pracownia TK

55 239 44 69

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Rejestracja 

55 230 42 25

Gabinet lekarski

55 230 42 24

Gabinet badań mammografii

55 230 42 62

Gabinet USG

55 230 41 68

Pracownia Densytometryczna

55 230 42 25

INNE
Lokalizacja przy ul. Komeńskiego 35 

Portiernia

55 239 45 79

Winda osobowa mała

55 239 45 33

Winda osobowa duża

55 239 46 39

Lokalizacja przy ul. Żeromskiego 22

Portiernia

55 230 42 84

Związki Zawodowe

55 230 42 49

NUMERY AWARYJNE - w przypadku awarii sieci telefonicznej w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

IZBA PRZYJĘĆ

55 643 80 23

ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

55 643 80 41
Czytany 47367 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 lipiec 2024 10:48
Zaloguj się, by skomentować