Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, poczucia satysfakcji z pełnionej misji, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Życzymy, by Wasza praca była doceniana przez Pacjentów a Wasze relacje lekarz-pacjent zawsze były oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 
310166352 598327742086046 1162767457617882691 n
Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu aktywnie uczestniczył w badaniach profilaktycznych.
 
Była to pierwsza z bezpłatnych akcji podczas której, każdy chętny mógł sprawdzić swoją kondycję zdrowotną i wykonać badania. W każdym z 5 gabinetów, które mieliśmy przeznaczone do badań i konsultacji wykonaliśmy po ok. 120 badań/konsultacji. Zainteresowanie było bardzo duże, usłyszeliśmy bardzo wiele podziękowań za przeprowadzoną akcję.
 
Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie naszym koleżankom: Alinie, Katarzynie, Mirce, Magdzie, Reni, Grażynie, Bożenie, Joannie, Agacie i Małgorzacie.
 
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą, że przyszliście Państwo po porady, że znaleźliście czas dla siebie ❤️❤️❤️
 
Zapraszamy na kolejną akcję 10.10.2022 roku od godziny 13:00 do godz. 17:00
Szczegóły wkrótce ?
 badania1

 

poiiś

 

W dniu 26 września 2022 roku w Warszawie została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” nr POIS.11.03.00-00-0066/22 w ramach działania

11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15,

a

Szpitalem Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu z siedzibą w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35.

Wartość Projektu: 3 400 611,85 zł

Dofinansowanie: 100%

Okres realizacji Projektu:  luty 2022 – grudzień 2023

W ramach projektu przewidziane są roboty budowlane w oddziale chorób zakaźnych i wokół budynku, zakupy sprzetu medycznego, sprzętu teleinformatycznego oraz środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji.

 

Zapraszamy do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 
przy ul. Komeńskiego 35 do Przychodni Specjalistycznej (parter) 
30.09.2022 w godzinach 13:00 - 18:00.
 
Osoby zainteresowane będą mogły bezpłatnie sprawdzić i wykonać bez rejestracji badania w zakresie:
* profilaktyka jaskry: pomiar ciśnienia śródgałkowego ?️
* protetyk słuchu (dzieci i dorośli) ?
- Audiometria tonalna (ocena sprawności narządu słuchu)
- Audiometria Impedancyjna (pomiar ciśnienia ucha środkowego i podatności błony bębenkowej)
* pomiar ciśnienia tętniczego (RR) ??‍⚕️?
* pomiary: poziomu glukozy we krwi, cholesterolu, kwasu moczowego??
* pomiar wagi BMI (pomiar składu ciała z określeniem wieku metabolicznego organizmu)??‍⚕️
* konsultacje rehabilitanta w zakresie profilaktyki "bólów krzyża"???
 
❤️❤️ SERDECZNIE ZAPRASZAMY❤️❤️❤️❤️
 
 
 

SENIORZY!

Zapraszamy 27 września 2022 roku na Plac Jagiellończyka gdzie w godzinach 10:00 - 14:00 w namiocie profilaktycznym zorganizowanym przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu będziecie mieli możliwość przeprowadzenia bezpłatnych badań profilaktycznych tj. sprawdzić poziom glukozy i ciśnienia krwi.


♥️SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
♥️

 

ilustracja z seniorami

źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład HigienyCelem obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreślenie światowej solidarności, dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi: "Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety)".

Leki są najczęściej stosowaną formą terapii w opiece zdrowotnej, a szkody związane z farmakoterapią stanowią największy obszar szkód możliwych do uniknięcia w wyniku świadczenia opieki, która nie jest bezpieczna, nie wspominając o jej ekonomicznych czy psychologicznych konsekwencjach. Dlatego też, znając niekorzystne rezultaty braku bezpiecznej farmakoterapii oraz złożoność procesu zapobiegania i zmniejszania szkody związanej z farmakoterapią, Bezpieczeństwo Farmakoterapii zostało sloganem tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta.

Światowa Organizacja Zdrowia w październiku 2004 r. rozpoczęła inicjatywę "Światowy Sojusz na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjentów" (World Aliance for Patient Safety) działając na mocy rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA 2002), która wzywała WHO i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na problemy związane z bezpieczeństwem pacjentów i podjęcie konkretnych działań w tym kierunku. Corocznie "Światowy Sojusz" podejmuje wiele programów i projektów dotyczących systemowych i merytorycznych aspektów poprawy bezpieczeństwa pacjentów. Obecnie, prowadzona jest kampania Bezpieczna Farmakoterapia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do podejmowania lokalnych działań podnoszących znaczenie bezpieczeństwa pacjenta, przypominając, że w ramach strategii światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta, WHO przyjęło podświetlanie na kolor pomarańczowy kluczowych obiektów tak w kraju jak i Waszej najbliższej okolicy.

ŚDBP

źródło: https://www.cmj.org.pl/news.php?dzial=all#960

Rejestracja do lekarzy specjalistów może odbywać się – osobiście, elektronicznie lub telefonicznie.

Nr telefonu 55 533-03-30 oraz dla połączeń telefonii komórkowej 459 595 995,

 • w godz. 7.30 – 14.00 od poniedziałku do czwartku;
 • w godz. 8.00 – 13.00 w piątek.

Rejestracja stacjonarna czynna w godzinach:

 • Poniedziałek 7.30 - 14.30
 • Wtorek 7.30 - 17.00
 • Środa 7.30 - 17.00
 • Czwartek 7.30 - 14.30
 • Piątek 8.00 - 14.30

UWAGA! Do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  przy ul. Żeromskiego 22 obowiązuje odrębny numer telefonu – (55) 230 41 17

Przychodnia przystosowana jest do obsługi osób z niepełnosprawnościami:

 • wejście do Przychodni Specjalistycznej ma podjazd,
 • w budynku znajdują się 2 windy osobowe i 2 windy towarowe
 • na każdym piętrze znajdują się sanitariaty przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
 • parking dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na terenie szpitala i przychodni.

Pacjenci przyjmowani są w trybie nagłym, pilnym lub planowanym.

Adnotacja o trybie przyjęcia jest na skierowaniu.

 • Przyjęcia nagłe – wszelkie nagłe stany, urazy, złamania – przyjmowane są w dniu zgłoszenia, o ile w tym dniu pracuje dana poradnia – nie jest wymagane skierowanie.
 • Przyjęcie pilne – odbywa się w najbliższym możliwym terminie (termin ustalany w porozumieniu z lekarzem).
 • Przyjęcie planowe – ustalenie terminu wizyty u specjalisty odbywa się w rejestracji przychodni w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Idąc do lekarza lub rejestracji specjalistycznej należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL.

Udając się na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy zabrać ze sobą wszelką istotną w zakresie danej jednostki chorobowej posiadaną dokumentację.

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia zdrowotnego:

 • aktualną legitymację emeryta i rencisty;
 • legitymację ubezpieczeniową z aktualną datą (do 30 dni) i pieczątką pracodawcy;
 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę (z ostatniego miesiąca)
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, zaświadczenie lub legitymację wydane przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki zdrowotnej za ostatni kwartał, aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby zarejestrowanej jako bezrobotna, w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – ważną legitymację studencką wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia, aktualną legitymację rodzinną.

Przy braku dokumentu ubezpieczenia, może on być przedstawiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. Niedostarczenie tego dokumentu może spowodować obciążenie pacjenta kosztami leczenia.

Pacjenci posiadający szczególne uprawnienia mogą z nich korzystać na podstawie okazania dokumentu poświadczającego prawo do świadczenia poza kolejnością.

Uprawnienia szczególne pacjentów do opieki zdrowotnej i świadczeń w ramach NFZ:

 Szczególnie uprawnieni 

 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni:

 • lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć, Oddziale Chirurgii Dziecięcej  do pracy w podstawowej ordynacji i/lub na dyżury medyczne.
 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

  

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. Kontakt  pod numerem telefonu (55) 239-44-02 lub (55) 239-44-01.

Serdecznie zapraszamy

TEL. 555 330 330

Szczepienia przeciwko COVID-19  - Wybór menu „0”  poniedziałek – piątek 8.00-14.00

Medycyna Pracy - Wybór menu „1” poniedziałek - piątek 12.00-14.00

Poradnie przy ul. Komeńskiego 35  -  Wybór menu „3 

            - WEW. „1”świadczenia komercyjne,

                                   poniedziałek – piątek 9.00-10.30

            - WEW. „2”ginekolog,

                                   poniedziałek i środa 8.00 – 12.00

                                   wtorek 13.00 – 16.30

                                   czwartek 9.00 – 11.00

                                   piątek 8.00 – 11.00

            - WEW. „3”pozostali specjaliści,

                                   poniedziałek – czwartek 7.30 – 14.00

                                   piątek 8.00 – 13.00

             - WEW. „0”powrót do głównego MENU

Poradnie przy ul. Żeromskiego 22  - Wybór menu „4”

            - WEW. „1” poradnia chirurgiczna,    

                poniedziałek -  piątek 7.30 – 10.00

            - WEW. „2”  poradnia chorób płuc i gruźlicy,

                poniedziałek – piątek 10.00 – 12.00

            - WEW. „3” poradnia chorób zakaźnych,

                poniedziałek – środa 8.00 – 14.00

                czwartek – 11.00 – 14.00

                piątek 8.30 – 13.00

Uwaga !  Poradnia Chirurgi Urazowo Ortopedycznej przy ul. Żeromskiego 22 posiada odrębny numer telefonu – (55) 230 41 17