W okresie maj – czerwiec 2022 r. na terenie Elbląga prowadzone są działania związane z opracowaniem lokalnej diagnozy problemów społecznych w Gminie Miasto Elbląg.

Ww. zadanie realizowane jest na zlecenie elbląskiego samorządu przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce i polega m.in. na badaniu ankietowym dorosłych mieszkańców Elbląga.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o uczestnictwo w badaniu.

 

Poniżej link do ankiety:

https://www.interankiety.pl/i/wENGBd2A

W dniu dzisiejszym Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej obchodziła 70-lecie powstania. Uroczystość odbyła się teatrze im. A. Sewruka. Przybyło na nią wielu znamienitych gości.
Nasz Szpital, w imieniu Pana Dyrektora reprezentowały Arletta Peplińska i Małgorzata Adamowicz.
Gratulujemy wszystkim Pracownikom Szkoły tak udanego jubileuszu i życzymy wielu, wielu lat sukcesów.
Życzenia i gratulacje złożyła absolwentka MEDYKA rocznik 1988 Arletta Peplińska z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
 

7 kwietnia 2022 roku odbyły się Dni Otwarte w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, na których jako Partner wystawiliśmy swoje stanowisko.

Dla chętnej młodzieży z elbląskich szkół mierzyliśmy ciśnienie tętnicze krwi oraz BMI (Body Mass Index).

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie!


"Bardzo, bardzo dziękuję za wczorajszą obecność na drzwiach otwartych, za radość i życzliwość w kontakcie z młodzieżą i znakomite przygotowanie. Od rana słyszę same miłe słowa z różnych szkół. Szczególnie o super służbie zdrowia" – Wioleta Engler Orgnizatorka Dni Otwartych

 

dni otwarte

 

 

 

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich?

Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? 

Gdzie miasta nadają się do życia, a ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem i zdrowiem planety?

W środku pandemii, zanieczyszczonej planety, nasilających się chorób, takich jak rak, astma, choroby serca, w Światowym Dniu Zdrowia 2022, WHO skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie.

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny.

Tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 7 kwietnia 2022 jest:

NASZA PLANETA, NASZE ZDROWIE

2022

W dniu dzisiejszym 25 marca 2022 roku pożegnała się z nami Lucyna Możejko pielęgniarka oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu.

W tym uroczystym wydarzeniu oprócz Lucynki uczestniczył Pan Dyrektor Szpitala Mirosław Gorbaczewski oraz Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa Arletta Peplińska, personel pielęgniarski i lekarski OIT, pielęgniarki oddziałowe i inni pracownicy Szpitala. Wszyscy dziękowali za współpracę, uśmiech, profesjonalizm i wyjątkowo empatyczny stosunek do pacjentów, koleżanek i kolegów.

Bardzo wzruszająco, rzeczowo ale i zabawnie o Lusi wypowiedziała się jej przełożona Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa Arletta Peplińska. 

Lucynko kilka słów do Ciebie:

„Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia?

Wiek emerytalny po to jest nam dany, by realizować niespełnione plany.

Lucynko, dziękujemy za Twoje dobre serce, profesjonalizm, wiedzę i uśmiech, których tak bardzo będzie nam brakowało.” 

pożegnanie

 

         W ramach projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane tj. Firmę BUD-MAR z Elbląga, z którą podpisano umowę 7 marca 2022 r. na wartość 2 159 708,59 zł. Obecnie trwają roboty modernizacyjne na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, na powierzchni 327,22 m2. Po zakończonych pracach w postaci przebudowy sieci gazów medycznych, elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej oraz wentylacyjnej zostanie wszczęta kolejna procedura, która wyłoni wykonawcę na dostawę 4 łóżek anestezjologicznych w ramach projektu. Zakończenie modernizacji pomieszczeń oddziału zostało zaplanowane na dzień 30 grudnia 2022 r.

OIOM 23122022

Stan na dzień 23.12.2022 r.

OIOM 19.12.2022

Stan na dzień 19.12.2022 r.

2022 09 23 08.18.55

Stan na dzień 23.09.2022 r.