Zamówienia zakończone

Zamówienia zakończone

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej - budowa zewnętrznej windy szpitalnej 4 - przystankowej, przelotowej dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami przy budynku Przychodni Specjalistycznej dla potrzeb Centrum Zdrowia Psychicznego oraz budowy windy zewnętrznej w wykonaniu szpitalnym - 2 przystankowej w celu zapewnienia komunikacji pionowej dla potrzeb pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 22

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.12.2022

Zawiadomienie o wyniku zapytania ofertowego na dostawę przetworów kiszonych.

Strona 1 z 50