laboratorium

laboratorium

poniedziałek, 30 maj 2022 08:49

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Napisał

Kierownik: Anna Ludwińska tel. 55 239 45 21     E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja

Telefon: 55 239 45 22

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Telefon:55 239 45 22

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Telefon: 55 239 45 34

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Mikrobiologii

Telefon 55 239 45 24

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LOKALIZACJA I GODZINY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zlokalizowane jest na:

- pierwszym piętrze (rejestracja, pobieranie materiału do badań, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologiczna) Budynku Głównego Szpitala – wejście A

- na parterze Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Budynku Głównego Szpitala – wejście A.

Pracownia czynna jest całodobowo dla komórek organizacyjnych Szpitala oraz pacjentów z badaniami pilnymi zleconymi przez lekarza.

Pobieranie materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00

Odbiór wyników badań wykonywanych w trybie ambulatoryjnym:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 13:30 do 15:15 - odbiór tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru wyników przez osoby trzecie wymagane jest również upoważnienie.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

W  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym udzielamy świadczeń z zakresu: hematologii krwi, badań koagulologicznych, parametrów krytycznych, parametrów biochemicznych w krwi i w moczu, analityki ogólnej w materiale biologicznym, hormonów, wirusów, markerów nowotworowych, serologii, wykrywania narkotyków w moczu. Laboratorium pracuje w zintegrowanym laboratoryjnym systemie informatycznym.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować się do badań.

CENNIK

Kliknij  TUTAJ, aby zapoznać się z aktualnym cennikiem naszego Laboratorium.

CERTYFIKATY

Nasze Laboratorium legitymuje się certyfikatami potwierdzającymi udział w programach kontroli laboratoryjnej, tj.

 • międzynarodowych: "Riqas", "Labquality",
 • krajowych: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
 • Konrtola Hematimage i SOWA dotycząca rozmazów
 • Polmikro-Mikrobiologia
 • Kontrola Immunologii Transfuzjologicznej - z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

KADRA LABORATORIUM

Pracują u nas: diagności i technicy, w tym posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu specjalności: Specjaliści Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej oraz Mikrobiologii.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Wykonuje badania podstawowe oraz badania specjalistyczne.

Do badań podstawowych należą badania z zakresu:

 • analityki ogólnej:

- badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową,

- badanie płynu stawowego z oceną mikroskopową płynu oraz na obecność kryształów,

- badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z oceną mikroskopową,

- badanie płynu z jam ciała z oceną mikroskopową.

 • Morfologia z rozmazem i oceną mikroskopową krwi,
 • Koagulologii: Czasy krzepnięcia, D-dimery ( badanie wykluczające zakrzepicę), Fibrynogen,
 • Biochemii: badania podstawowe, czynniki zapalne CRP, białka ostrej fazy (albumina, ferrytyna, CRP),
 • Immunochemii: hormony, markery nowotworowe, diagnostyka zakażeń: WZW, HIV, Toxoplazmoza, Prokalcytonina, Troponina-marker zawału serca, NT Pro BNP.
wtorek, 16 luty 2021 10:45

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Napisała

Pracownia diagnostyki mikrobiologii wykonuje identyfikację lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST.

Świadczy usługi w zakresie posiewu, identyfikacji drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych oraz oznacza wrażliwość na chemioterapeutyki wyizolowanych drobnoustrojów z określeniem ich mechanizmów odporności.

Pracownia wykonuje badania in vitro dostarczanych materiałów biologicznych.

Stosuje i opiera się na metodach diagnostycznych zalecanych przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Uczestniczy w corocznym Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO z bardzo dobrym skutkiem, czego świadectwem są uzyskiwane certyfikaty wiarygodności badań bakteriologicznych.

Badania obejmują:

 • wymazy z: nosa, gardła, ucha, spojówek, pochwy, rany, kanału szyjki macicy;
 • posiewy moczu, plwociny, ropy, , krwi, materiałów biopsyjnych, płynów ustrojowych;
 • prowadzenie hodowli w kierunku beztlenowców;
 • prowadzenie hodowli w kierunku grzybów drożdżopodobnych;
 • oznaczanie wrażliwości na chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjną, E-testami oraz określanie niektórych cech oporności.

Pracownia prowadzi również kontrolę pracy sprzętu sterylizującego i wymazy czystościowe środowiska szpitalnego, niezbędne do monitorowania stanu epidemicznego oddziałów szpitalnych, co gwarantuje pacjentom bezpieczne warunki pobyt.

Pracownia Bakteriologiczna otwarta jest na szeroką współpracę w zakresie świadczenia usług mikrobiologicznych.

Oferujemy badania  z zakresu immunologii transfuzjologicznej

- Personel Pracowni wykonujący badania posiada specjalne uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

- Badania wykonujemy metodą automatyczną i manualną z wykorzystaniem mikrokart.

- Posiadamy uprawnienia do wydawania karty grupy krwi tzw. KREWKARTY.

- Systematycznie uczestniczymy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań prowadzonych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
 • Przeglądowe badania w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych,
 • Próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,
 • Dla kobiet w ciąży - kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,
 • Trwała ewidencja grup krwi: wpis do książeczki wojskowej, wystawienie krewkarty na podstawie potwierdzonego wyniku grupy krwi