laboratorium

laboratorium

poniedziałek, 30 maj 2022 08:49

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Napisał

Kierownik: Anna Ludwińska tel. 55 239 45 21     E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rejestracja

Telefon: 55 239 45 22

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Telefon:55 239 45 22

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Telefon: 55 239 45 34

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Mikrobiologii

Telefon 55 239 45 24

E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LOKALIZACJA I GODZINY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne zlokalizowane jest na:

- pierwszym piętrze (rejestracja, pobieranie materiału do badań, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologiczna) Budynku Głównego Szpitala – wejście A

- na parterze Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Budynku Głównego Szpitala – wejście A.

Pracownia czynna jest całodobowo dla komórek organizacyjnych Szpitala oraz pacjentów z badaniami pilnymi zleconymi przez lekarza.

Pobieranie materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00

Odbiór wyników badań wykonywanych w trybie ambulatoryjnym:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 13:30 do 15:15 - odbiór tylko za okazaniem dokumentu tożsamości, a w przypadku odbioru wyników przez osoby trzecie wymagane jest również upoważnienie.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

W  Medycznym Laboratorium Diagnostycznym udzielamy świadczeń z zakresu: hematologii krwi, badań koagulologicznych, parametrów krytycznych, parametrów biochemicznych w krwi i w moczu, analityki ogólnej w materiale biologicznym, hormonów, wirusów, markerów nowotworowych, serologii, wykrywania narkotyków w moczu. Laboratorium pracuje w zintegrowanym laboratoryjnym systemie informatycznym.

 

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować się do badań laboratoryjnych.

Kliknij TUTAJ, aby dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować się do badań bakteriologicznych.

CENNIK

Kliknij  TUTAJ, aby zapoznać się z aktualnym cennikiem naszego Laboratorium.

CERTYFIKATY

Nasze Laboratorium legitymuje się certyfikatami potwierdzającymi udział w programach kontroli laboratoryjnej, tj.

 • międzynarodowych: "Riqas", "Labquality",
 • krajowych: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.
 • Konrtola Hematimage i SOWA dotycząca rozmazów
 • Polmikro-Mikrobiologia
 • Kontrola Immunologii Transfuzjologicznej - z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

KADRA LABORATORIUM

Pracują u nas: diagności i technicy, w tym posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu specjalności: Specjaliści Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej oraz Mikrobiologii.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Wykonuje badania podstawowe oraz badania specjalistyczne.

Do badań podstawowych należą badania z zakresu:

 • analityki ogólnej:

- badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową,

- badanie płynu stawowego z oceną mikroskopową płynu oraz na obecność kryształów,

- badanie płynu mózgowo-rdzeniowego z oceną mikroskopową,

- badanie płynu z jam ciała z oceną mikroskopową.

 • Morfologia z rozmazem i oceną mikroskopową krwi,
 • Koagulologii: Czasy krzepnięcia, D-dimery ( badanie wykluczające zakrzepicę), Fibrynogen,
 • Biochemii: badania podstawowe, czynniki zapalne CRP, białka ostrej fazy (albumina, ferrytyna, CRP),
 • Immunochemii: hormony, markery nowotworowe, diagnostyka zakażeń: WZW, HIV, Toxoplazmoza, Prokalcytonina, Troponina-marker zawału serca, NT Pro BNP.
wtorek, 16 luty 2021 10:45

Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

Napisała

 

Pracownia diagnostyki mikrobiologii wykonuje identyfikację lekowrażliwości zgodnie z zaleceniami EUCAST.

Świadczy usługi w zakresie posiewu, identyfikacji drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych, grzybów drożdżopodobnych oraz oznacza wrażliwość na chemioterapeutyki wyizolowanych drobnoustrojów z określeniem ich mechanizmów odporności.

Pracownia wykonuje badania in vitro dostarczanych materiałów biologicznych.

Stosuje i opiera się na metodach diagnostycznych zalecanych przez Krajowego Konsultanta ds. Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Uczestniczy w corocznym Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii POLMICRO z bardzo dobrym skutkiem, czego świadectwem są uzyskiwane certyfikaty wiarygodności badań bakteriologicznych.

Badania obejmują:

 • wymazy z: nosa, gardła, ucha, spojówek, pochwy, rany, kanału szyjki macicy;
 • posiewy moczu, plwociny, ropy, , krwi, materiałów biopsyjnych, płynów ustrojowych;
 • prowadzenie hodowli w kierunku beztlenowców;
 • prowadzenie hodowli w kierunku grzybów drożdżopodobnych;
 • oznaczanie wrażliwości na chemioterapeutyki wyizolowanych szczepów bakteryjnych metodą dyfuzyjną, E-testami oraz określanie niektórych cech oporności.

Pracownia prowadzi również kontrolę pracy sprzętu sterylizującego i wymazy czystościowe środowiska szpitalnego, niezbędne do monitorowania stanu epidemicznego oddziałów szpitalnych, co gwarantuje pacjentom bezpieczne warunki pobyt.

Pracownia Bakteriologiczna otwarta jest na szeroką współpracę w zakresie świadczenia usług mikrobiologicznych.

Mikrobiologia Certyfikat

Oferujemy badania  z zakresu immunologii transfuzjologicznej

- Personel Pracowni wykonujący badania posiada specjalne uprawnienia do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.

- Badania wykonujemy metodą automatyczną i manualną z wykorzystaniem mikrokart.

- Posiadamy uprawnienia do wydawania karty grupy krwi tzw. KREWKARTY.

- Systematycznie uczestniczymy w zewnętrznych programach kontroli jakości badań prowadzonych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Określanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh,
 • Przeglądowe badania w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych,
 • Próba serologicznej zgodności biorcy i dawcy przed przetoczeniem krwi,
 • Dla kobiet w ciąży - kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-D,
 • Trwała ewidencja grup krwi: wpis do książeczki wojskowej, wystawienie krewkarty na podstawie potwierdzonego wyniku grupy krwi.

Biochemia