COVID-19

COVID-19

POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI OSOBISTYMI, PRZYWIEZIONYMI ZE SZPITALA

(RZECZY, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA SALI PACJENTA)

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

 1. Rzeczy, których pacjent używał w szpitalu należy zapakować w czysty foliowy worek jednorazowy (może być to także worek jednorazowy rozpuszczalny)
 2. Po powrocie do domu rzeczy umieszczone w worku foliowym najlepiej poddać kwarantannie przez 48 godz. i rozpakować po tym czasie jak poniżej (rzeczy zapakowane w worek rozpuszczalny, bez wypakowania można bez kwarantanny wyprać zgodnie z zaleceniami poniżej)
 3. Rzeczy należy rozpakować i posegregować używając rękawiczek jednorazowych, nos i usta należy osłonić maską medyczną.
 4. Segregacji rzeczy osobistych należy dokonać na łatwo zmywalnej powierzchni, którą można łatwo zdezynfekować i najlepiej w pomieszczeniu, które można łatwo wywietrzyć.
 5. Przedmioty trwałe, należy zdezynfekować poprzez przetarcie ich powierzchni preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu ( można zakupić w aptece lub drogerii) lub wodą z mydłem. Obuwie używane w szpitalu (kapcie) najlepiej wyrzucić.
 6. Ubrania należy wyprać w pralce w oddzielnym praniu w 60° lub jeśli to niemożliwe to temp. 40°
 7. Buty umyć wodą z mydłem lub innym detergentem.
 8. Dokumentację papierową ze szpitala należy umieścić w foliowej koszulce, którą należy przetrzeć preparatem na bazie alkoholu.
 9. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapakować odpady do jednorazowego worka, zdezynfekować powierzchnię, na której segregowano rzeczy przywiezione ze szpitala, otworzyć okno, aby pomieszczenie dobrze wywietrzyć, zdjąć rękawice, zdezynfekować ręce, poza pomieszczeniem, gdzie segregowano rzeczy zdjąć maskę medyczną wyrzucić do odpadów, zdezynfekować ręce.
 10. Po wykonaniu wszystkich czynności wziąć prysznic, umyć włosy, przebrać się w czyste ubranie. Ubrania, w których dokonywano segregacji wyprać w temp. 60° lub jeśli niemożliwe w 40° w osobnym praniu.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 1. Nie opuszczać miejsca pobytu do końca izolacji a w sytuacji kiedy jest to konieczne ze względów zdrowotnych należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. W momencie pogorszenia stanu zdrowia niezwłocznie wezwać karetkę informując o dodatnim wyniku SARS CoV-2 w celu przewiezienia do szpitala specjalnym transportem.
 3. 2x dziennie mierzyć temp. ciała i wypijać co najmniej 1.5L wody.
 4. W miarę możliwości nie kontaktować się z bliskimi zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym, starać się przebywać w osobnym pomieszczeniu, które należy często wietrzyć.
 5. Jeżeli kontakt bezpośredni jest nieunikniony należy zachować dystans 2 metrowy i zawsze zakładać maseczkę medyczną.
 6. Nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 7. Kontaktować się z otoczeniem za pomocą telefonu lub internetu.
 8. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna założyć maseczkę ochronną i przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny.
 9. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 10. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych, które najlepiej trzymać w pokoju stałego przebywania.
 12. Często zmieniać pościel, ręczniki , bieliznę osobistą i prać je osobno w temp 60°.
 13. Należy często dezynfekować wszelkie powierzchnie dotykowe: blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp.
 14. Do spożywania posiłków najlepiej wydzielić naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PO ZAKOŃCZENIU OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

PACJENT PO PRZEBYTYM COVID-19 PO WYPISIE ZE SZPITALA POWINIEN PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 

 1. Po powrocie do domu należy wziąć prysznic, umyć ciało i włosy, ubrania i ręczniki wyprać.
 2. Przez co najmniej 48 godz. zachowywać dystans i izolację od osób współzamieszkujących oraz nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 3. W czasie kontaktu z innymi domownikami przez 48 godz. używać maski medycznej.
 4. Mieszkanie często wietrzyć.
 5. Blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp. przecierać wodą z detergentem lub preparatem na bazie alkoholu.
 6. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 7. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych.
 8. Często zmieniać pościel, ręczniki, bieliznę osobistą.
 9. Naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.
 10. Często sprzątać i dezynfekować toaletę, jeśli to możliwe używać oddzielnej toalety z pozostałymi domownikami. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna zakładać maseczkę ochronną, przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny przez co najmniej 48 godz. lub dłużej jeśli nadal utrzymują się objawy chorobowe (np. kaszel, biegunka).