informacja dla przedstawicieli handlowych

Zasady organizacji spotkań i przedstawiania informacji handlowych dotyczących produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na terenie
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu

 1. Spotkania z osobami uprawnionymi do wystawiania recept, szkolenia oraz prezentacje przygotowywane przez przedstawiciel firm rozprowadzających produkty lecznicze / wyroby medyczne mające na celu przedstawianie informacji handlowych nie mogą utrudniać prowadzenia działalności przez Szpital i mogą odbywać się na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu wyłącznie poza godzinami pracy osób, do których są kierowane.
 2. Wizyty mogą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego. Każde kolejne spotkanie wymaga odrębnej zgody.
 3. Spotkania, szkolenia oraz prezentacje skierowane wyłącznie w kierunku personelu pielęgniarskiego odbywają się po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa.
 4. W celu uzyskania zgody na organizację spotkania, przedstawiciel firmy rozprowadzającej produkty lecznicze / wyroby medyczne składa w sekretariacie Szpitala wniosek (załącznik nr 1). Wniosek należy złożyć w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem.
 5. Organizacja szkolenia wymaga dołączenia do wniosku stanowiącego załącznik nr 2  szczegółowego programu planowanego wydarzenia.
 6. Dopuszcza się składanie skanu wniosków drogą elektroniczną.

Wnioski:

Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 1 (Word)

Załącznik nr 2 (PDF)
Załącznik nr 2 (Word)

POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI OSOBISTYMI, PRZYWIEZIONYMI ZE SZPITALA

(RZECZY, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ NA SALI PACJENTA)

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

 1. Rzeczy, których pacjent używał w szpitalu należy zapakować w czysty foliowy worek jednorazowy (może być to także worek jednorazowy rozpuszczalny)
 2. Po powrocie do domu rzeczy umieszczone w worku foliowym najlepiej poddać kwarantannie przez 48 godz. i rozpakować po tym czasie jak poniżej (rzeczy zapakowane w worek rozpuszczalny, bez wypakowania można bez kwarantanny wyprać zgodnie z zaleceniami poniżej)
 3. Rzeczy należy rozpakować i posegregować używając rękawiczek jednorazowych, nos i usta należy osłonić maską medyczną.
 4. Segregacji rzeczy osobistych należy dokonać na łatwo zmywalnej powierzchni, którą można łatwo zdezynfekować i najlepiej w pomieszczeniu, które można łatwo wywietrzyć.
 5. Przedmioty trwałe, należy zdezynfekować poprzez przetarcie ich powierzchni preparatem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu ( można zakupić w aptece lub drogerii) lub wodą z mydłem. Obuwie używane w szpitalu (kapcie) najlepiej wyrzucić.
 6. Ubrania należy wyprać w pralce w oddzielnym praniu w 60° lub jeśli to niemożliwe to temp. 40°
 7. Buty umyć wodą z mydłem lub innym detergentem.
 8. Dokumentację papierową ze szpitala należy umieścić w foliowej koszulce, którą należy przetrzeć preparatem na bazie alkoholu.
 9. Po wykonaniu powyższych czynności należy zapakować odpady do jednorazowego worka, zdezynfekować powierzchnię, na której segregowano rzeczy przywiezione ze szpitala, otworzyć okno, aby pomieszczenie dobrze wywietrzyć, zdjąć rękawice, zdezynfekować ręce, poza pomieszczeniem, gdzie segregowano rzeczy zdjąć maskę medyczną wyrzucić do odpadów, zdezynfekować ręce.
 10. Po wykonaniu wszystkich czynności wziąć prysznic, umyć włosy, przebrać się w czyste ubranie. Ubrania, w których dokonywano segregacji wyprać w temp. 60° lub jeśli niemożliwe w 40° w osobnym praniu.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PRZED ZAKOŃCZENIEM OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 1. Nie opuszczać miejsca pobytu do końca izolacji a w sytuacji kiedy jest to konieczne ze względów zdrowotnych należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 2. W momencie pogorszenia stanu zdrowia niezwłocznie wezwać karetkę informując o dodatnim wyniku SARS CoV-2 w celu przewiezienia do szpitala specjalnym transportem.
 3. 2x dziennie mierzyć temp. ciała i wypijać co najmniej 1.5L wody.
 4. W miarę możliwości nie kontaktować się z bliskimi zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym, starać się przebywać w osobnym pomieszczeniu, które należy często wietrzyć.
 5. Jeżeli kontakt bezpośredni jest nieunikniony należy zachować dystans 2 metrowy i zawsze zakładać maseczkę medyczną.
 6. Nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 7. Kontaktować się z otoczeniem za pomocą telefonu lub internetu.
 8. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna założyć maseczkę ochronną i przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny.
 9. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 10. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych, które najlepiej trzymać w pokoju stałego przebywania.
 12. Często zmieniać pościel, ręczniki , bieliznę osobistą i prać je osobno w temp 60°.
 13. Należy często dezynfekować wszelkie powierzchnie dotykowe: blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp.
 14. Do spożywania posiłków najlepiej wydzielić naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.

POSTĘPOWANIE Z OSOBĄ BLISKĄ, KTÓRA WRÓCIŁA DO DOMU PO HOSPITALIZACJI Z POWODU COVID-19 PO ZAKOŃCZENIU OKRESU IZOLACJI

Opracował zespół pod kierunkiem dr med. Agnieszki Sulikowskiej we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (wersja 21.03.2021)

(wykorzystanie możliwe w celach niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła)

 

PACJENT PO PRZEBYTYM COVID-19 PO WYPISIE ZE SZPITALA POWINIEN PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 

 1. Po powrocie do domu należy wziąć prysznic, umyć ciało i włosy, ubrania i ręczniki wyprać.
 2. Przez co najmniej 48 godz. zachowywać dystans i izolację od osób współzamieszkujących oraz nie spotykać się z innymi osobami spoza gospodarstwa domowego, nie przyjmować gości.
 3. W czasie kontaktu z innymi domownikami przez 48 godz. używać maski medycznej.
 4. Mieszkanie często wietrzyć.
 5. Blaty, uchwyty w kuchni, włączniki światła, klamki itp. przecierać wodą z detergentem lub preparatem na bazie alkoholu.
 6. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je preparatem alkoholowym (zawartość alkoholu 70%).
 7. Należy używać własnych ręczników i własnych przyborów toaletowych.
 8. Często zmieniać pościel, ręczniki, bieliznę osobistą.
 9. Naczynia i sztućce, które należy myć w gorącej wodzie lub w zmywarce w temp. 60°.
 10. Często sprzątać i dezynfekować toaletę, jeśli to możliwe używać oddzielnej toalety z pozostałymi domownikami. Po skorzystaniu z toalety, prysznica, wanny, umywalki należy je umyć i zdezynfekować używając preparatów chlorowych (ACE, Domestos). Wodę w muszli klozetowej spuszczać przy zamkniętej klapie.
 11. Jeżeli pacjent wymaga opieki osób trzecich, osoba która opiekuje się chorym przy kontakcie bezpośrednim przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, zmianie pampersa, karmieniu powinna zakładać maseczkę ochronną, przyłbicę oraz rękawice i fartuch ochronny przez co najmniej 48 godz. lub dłużej jeśli nadal utrzymują się objawy chorobowe (np. kaszel, biegunka).

CENNIK WYBRANYCH USŁUG

 

cennik usług Szpitala Miejskiego sw JP II - (format.pdf)

 

Konto do opłaty za dokumentację  medyczną.

19 1020 1752 0000 0202 0146 5483

Deklaracja dostępności

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów, informacji, zdjęć, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, służą do realizacji bieżących zadań szpitala;
 • informacje prezentowane na stronie internetowej nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku polskim, w tym
  w języku migowym;
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021-03-22

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (55) 239 44 02

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia niedostępnej informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. J.A.Komeńskiego 35
  Warmińsko-Mazurskie, Polska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (55) 239 44 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

przepraszamy strona w budowie...

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu 82-300 Elbląg ul. Komeńskiego 35

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Waldemara Adamowicz, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 • pracownia fisykoterapii
 • pracownia kinezyterapii
 • pracownia hydroterapii
 • pracownia masażu leczniczego
Copyright © 2021 Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu.

szukaj